Modernizacja oświetlenia LED (wewnętrznego i zewnętrznego) z SunCurrent

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA LED

Od kilkunastu lat zajmujemy się modernizacją oświetlenia zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego (uliczne lampy solarne) z wykorzystaniem najnowszej technologii LED.

Modernizacja potrzebna jest tam, gdzie system oświetlenia jest przestarzały, nieefektywny i zużywający zbyt dużo energii, a rozprowadzenie światła jest wykonane nieprawidłowo. Często niezgodnie z obowiązującymi obecnie normami.

montaż oświetlenia LED

KORZYŚCI Z MODERNIZACJI OŚWIETLENIA

Rozwój innowacyjnych technologii, a w szczególności dynamiczny rozwój technologii LED pozwala na zmniejszenie kosztów oświetlenia poprzez jego modernizację lub całkowitą przebudowę.

Korzyści wynikające z modernizacji oświetlenia:

  • zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej
  • zmniejszenie kosztów eksploatacji systemu oświetlenia
  • dostosowanie mocy oświetlenia do obecnych norm oraz do indywidualnych parametrów obiektu / przestrzeni
  • montaż sprawniejszego systemu sterowania oświetleniem
modernizacja oświetlenia wewnętrznego

PIORYTETY W MODERNIZACJI OŚWIETLENIA

  • obniżenie kosztów oświetlenia
  • dostosowanie jakości światła do przestrzeni oraz obecnych norm w tym zakresie
  • wykonanie oświetlenia przyjaznego dla środowiska

W zależności od potrzeb oraz możliwości finansowych modernizacja może obejmować:

  • audyt energetyczny
  • wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne LED
  • montaż inteligentnego systemu sterowania oświetleniem (dobór systemu do konkretnych wymagań inwestora)

WAŻNE: Warto podkreślić, że fundusze przeznaczone na modernizację oświetlenia przy obecnych cenach energii elektrycznej zwracają się w 100% zaledwie w ciągu kilku lat. Oprócz bezdyskusyjnych korzyści finansowych, warto zaznaczyć ogromne korzyści środowiskowe, społeczne oraz ekologiczne.

oświetlenie zewnętrzne LED

PEŁEN ZAKRES USŁUG

W ramach modernizacji realizujemy inwentaryzację opartą na audycie energetycznym przeprowadzonym przez eksperta. Ocenie podlega m.in. infrastruktura, zagospodarowanie obszaru pracy ludzi i ich potrzeb w zakresie oświetlenia, a następnie na podstawie zebranych danych, analizy kosztów oraz posiadanych funduszy i oczekiwań opracowujemy projekt modernizacji. Rzetelny projekt i realizacja pozwala na kompleksowe i profesjonalne przeprowadzenie zadań unowocześniania instalacji oświetlenia wewnętrznego, jak i zewnętrznego w technologii LED.