Dofinansowania i dotacje do instalacji fotowoltaicznych z SunCurrent
andreas-gucklhorn-7razCd-RUGs-unsplash

Dofinansowania do fotowoltaiki - programy ogólnokrajowe i lokalne

Podwyżki energii elektrycznej odnotowujemy praktycznie co roku. Własna instalacja fotowoltaiczna to realne oszczędności I uniezależnienie się od dostaw prądu z sieci energetycznej i od podwyżek. Fotowoltaika to dobre rozwiązanie zarówno dla odbiorców indywidualnych, firm oraz rolników. Wiele osób jest jednak wciąż negatywnie nastawiona do instalacji fotowoltaicznych ze względu na ich koszt, który początkowo wydaje się stosunkowo wysoki.

Wzrastająca popularność fotowoltaiki sprawia, że ceny są coraz bardziej przystępne. Warto również zapoznać się z ofertą dofinansowań zarówno krajowych, jak i regionalnych (gminnych, miejskich, wojewódzkich). W SunCurrent udzielimy informacji jakie są najkorzystniejsze możliwości dotacji w Twoim regionie.

Wzrastająca popularność takiego rozwiązania sprawia, że ceny są coraz bardziej przystępne. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dofinansowań zarówno krajowych, jak regionalnych (miejskich, gminnych, wojewódzkich). Zachęcamy również do lektury do kontaktu z nami – udzielimy informacji o najkorzystniejszych możliwościach i dofinansowaniach w Twoim regionie.

DOFINANSOWANIA DO FOTOWOLTAIKI


PROGRAMY OGÓLNOKRAJOWE I LOKALNE

Mój Prąd 4.0

Nabór wniosków na Program Priorytetowy Mój Prąd na lata 2021-2023 trwa w terminie 15.04.-22.12.2022 r. (z możliwością przedłużenia lub do wyczerpania alokacji środków). O dofinansowanie będą mogli ubiegać się nie tylko inwestorzy, którzy zamierzają wybudować instalację fotowoltaiczną w roku 2022, ale także ci, którzy zrobili to wcześniej, lecz z różnych przyczyny nie uzyskali dotacji w latach ubiegłych.

Mój Prąd 4.0 i nowy nabór bez tajemnic. Jaka jest wysokość maksymalnego dofinansowania, jakie są zasady i jak skorzystać z tego rozwiązania? Dowiedz się więcej.
 

Terminy: od 15 kwietnia 2022 do 31 grudnia 2023 r.
Budżet: 855 mln. zł 

Czyste Powietrze 

O programie:

Program przewiduje dofinansowanie do modernizacji budynków mieszkalnych – domków jednorodzinnych oraz wydzielonych lokali mieszkalnych w domkach jednorodzinnych (odrębna księga wieczysta) polegającej na demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zakupie  i montażu pompy ciepła lub innego źródła ciepła (np. gazowego).

Program przewiduje także dofinansowanie do modernizacji budynku poprzez montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, przegród budowlanych (drzwi, okna itp.) bez konieczności demontażu źródła ciepła.

Wielkość kwoty dotacji uzależniona jest od wielkości rocznych dochodów i w tym kontekście jest podzielony na trzy części.
Kwoty dotacji:

       Część 1 (poziom podstawowy – dochody do 100 000 zł rocznie) do 20-30 tys. zł przy wymianie źródła ciepła i do 10 tys. bez wymiany źródła ciepła;

       Część 2 (poziom podwyższony – dochody w gospodarstwie wieloosobowym do 1564 zł lub w gospodarstwie jednoosobowym do 2189 zł. ) do 32-37 tys. zł przy wymianie źródła ciepła i do 15 tys. bez wymiany źródła ciepła;

       Część 3 (najwyższy poziom – dochody w gospodarstwie wieloosobowym do 900 zł lub w gospodarstwie jednoosobowym do 1260 zł. ) do 60-69 tys. zł przy wymianie źródła ciepła i do 30 tys. bez wymiany źródła ciepła.

 

Terminy: podpisywanie umów do 31 grudnia 2027 r. lub wyczerpania środków
Budżet: 103 mld. zł

Moje ciepło

O programie:

Program przewiduje dofinansowanie do zakupu i montażu pomp ciepła na potrzeby nowo budowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych (nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosek został złożony nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.):

Inwestycje współfinansowane z programu to:

       zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
       zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
       zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem.

W budynku nie może znajdować się inne źródło ciepła na paliwo stałe.

Dofinansowanie do 30% kosztów kwalifikowanych lub 45%  w przypadku karty dużej rodziny. Maksymalne kwoty dotacji wynoszą 21 tys. w przypadku pomp gruntowych i 7 tys. zł w przypadku pomp powietrze-powietrze i powietrze-woda.

Terminy: Nabór wniosków odbywa się w terminie od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.
Budżet: 600 mln zł.

Programy gminne

Poszczególne gminy uruchamiają własne programy dofinansowań zarówno do instalacji fotowoltaicznej jak i modernizacji ogrzewania budynków. Zarówno zakres rzeczowy jak kwoty dotacji są różne w poszczególnych gminach. Przed podjęciem decyzji o budowie instalacji fotowoltaicznej lub montażu pompy ciepła warto sprawdzić czy Twoja gmina również uruchomiła taki program.

SunCurrent zapewnia wsparcie również w dopełnieniu formalności związanych z pozyskaniem dofinansowania NFOŚiGW bądź innego preferowanego finansowania (kredyt, leasing). Zachęcamy do kontaktu.