Czy istnieje możliwość odsprzedaży prądu wytwarzanego z fotowoltaiki?


Odnawialne źródła energii zyskują sobie coraz więcej zwolenników. To rozwiązanie korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla domowego budżetu. Wielu prosumentów zadaje sobie pytanie, czy sprzedaż energii elektrycznej jest w ogóle możliwa. Nadwyżki wyprodukowanej energii mogłyby w łatwy sposób przyczynić się do przyspieszenia zwrotu z inwestycji i w znaczący sposób podniosłyby rentowność instalacji fotowoltaicznej.

fotowoltaika dla domu

Jakie warunki trzeba spełnić, by móc sprzedawać nadwyżki energii?

Aby móc sprzedawać energię elektryczną pozyskiwaną z odnawialnych źródeł energii trzeba przede wszystkim prowadzić działalność gospodarczą. Jeszcze w ubiegłym roku firmy były wręcz zmuszone sprzedawać energię do sieci, ponieważ nie były objęte systemem opustów. Cena za nadwyżki przekazywane do dystrybutora była narzucona ustawowo, a w wielu przypadkach rozwiązanie to nie było opłacalne dla przedsiębiorców. Wprowadzony od początku roku pakiet ustaw rozszerzył definicję prosumenta. Obecnie firmy, które nie zajmują się w głównej mierze produkcją energii, a zdecydowały się na montaż paneli słonecznych na własne potrzeby, mogą skorzystać z systemu opustów.

Produkowanie energii elektrycznej może być również głównym celem działalności przedsiębiorcy. Wszelkie informacje na ten temat można odnaleźć w Pakiecie informacyjnym dla podmiotów zamierzających prowadzić działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w instalacjach OZE.

 

Kto może uzyskać koncesję na sprzedaż energii elektrycznej?

Promowanie odnawialnych źródeł energii widać w wielu aspektach. Okazuje się na przykład, że nie wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą wytwarzać energię elektryczną w celach zarobkowych, muszą uzyskać koncesję na sprzedaż produkowanego prądu. Lista wyłączeń jest dosyć długa. Dla osób inwestujących w fotowoltaikę istotny jest fakt, że nie będą potrzebować koncesji, jeżeli łączna moc instalacji nie przekracza 500 kW (mikro- i małe instalacje). Jeśli planujesz większą inwestycję, konieczne będzie ubieganie się o koncesję u Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – wszelkie sprawy trzeba będzie załatwić w jednym z Oddziałów Terenowych URE, który obejmuje teren, na którym znajdzie się Twoja inwestycja.

Aby uzyskać koncesję trzeba spełniać szereg warunków, które odnajdziesz we wspomnianym Pakiecie Informacyjnym. Chodzi tu między innymi o lokalizację firmy, zgromadzenie odpowiedniego kapitału czy zatrudnienie pracowników o kwalifikacjach zawodowych w zakresie eksploatacji sieci. Ważne jest również uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uregulowanie wszelkich zaległości (jeśli takie są) podatkowych. Uzyskanie koncesji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii może trwać nawet kilka miesięcy. Przygotowanie odpowiedniego wniosku i zgromadzenie szeregu dokumentów wymaga dużo czasu i cierpliwości. Zdobycie zezwolenia wiąże się również z wniesieniem pewnych opłat (łącznie powinniśmy zamknąć się w kwocie 800 zł).

fotowoltaika

 

Podsumowanie

Osoby fizyczne w Polsce na tę chwilę nie mogą sprzedawać nadwyżek wyprodukowanej energii. Jest to możliwe jedynie w przypadku osób planujących działalność gospodarczą. Jeśli moc instalacji przekracza 500 kW konieczne będzie uzyskanie koncesji na sprzedaż energii elektrycznej. Fotowoltaika i inne źródła energii odnawialnej znajdują się w centrum politycznego zainteresowania. Niewykluczone, że w kolejnych latach czekają nas dalsze ułatwienia, dlatego warto skorzystać z usług doradczych specjalistycznej firmy, która kompleksowo zajmuje się usługą od przygotowania odpowiedniej dokumentacji (również z lokalnym dostawcą energii elektrycznej), po montaż i serwis.