Ile czasu zajmuje uzyskanie zgód oraz instalacja fotowoltaiki?


Instalacje fotowoltaiczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem z kilku powodów. Sprzyjają ochronie środowiska, pozwalają uniezależnić się od dostawców prądu i odciążyć domowy budżet, a dofinansowanie inwestycji tego typu przez rząd umożliwia obniżenie kosztu montażu fotowoltaiki. Wiele osób zastanawia się jakie formalności trzeba spełnić, aby móc zbudować własną elektrownię słoneczną. W jakich przypadkach wymagane jest pozwolenie na budowę?

fotowoltaika dla domu

Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50kW

Zgodnie z ustawą prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. 2017.1332) wykonanie robót budowlanych polegające na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 50 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych nie wymaga od inwestora ani zgłoszenia budowy, ani uzyskania pozwolenia na budowę. W praktyce oznacza to, że chcąc umieścić panele fotowoltaiczne na dachu budynku mieszkalnego czy gospodarczego lub też zainstalować je bezpośrednio na ziemi, nie musimy takiego zamiaru zgłaszać, o ile moc urządzeń fotowoltaicznych nie przekracza 50kW.

Oczywiście istnieją pewne wyjątki od tej reguły. Zgłoszenia wymagać będzie montaż urządzeń fotowoltaicznych – zarówno na dachu, jak i wolno stojących – o mniejszej niż 50kW mocy, jeśli mają być one umieszczone na terenie wpisanym do krajowego rejestru zabytków, a także w sytuacji, gdy urządzenia te mają wysokość powyżej 3 m. Pozwolenie na budowę trzeba będzie zaś uzyskać, jeśli fotowoltaika ma być montowana na budynku wpisanym do rejestru zabytków, gdy inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub obszar Natura 2000, a także jeśli konieczne jest wykonanie robót budowlanych. Instalacje fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 50kW zawsze wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Ile trwają formalności?

W przypadku zgłoszenia budowy inwestycję rozpocząć można po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wniesienia sprzeciwu lub po upływie 21 dni od złożenia zgłoszenia, jeśli urząd nie wniósł w tym czasie sprzeciwu – jest to tzw. milcząca zgoda. Oczywiście dotyczy to kompletnych zgłoszeń. W przypadku ewentualnego uzupełnienia termin liczony jest od dnia uzupełnienia. Jeśli chodzi o wniosek pozwolenia budowlanego, ustawowy czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 65 dni. W tym czasie starostwo rozpatruje dokument i wydaje pisemną odpowiedź, a termin może być wydłużony, jeśli wniosek będzie wymagał uzupełnienia o niezbędne dokumenty. Warto jednak jeszcze raz zaznaczyć, że tego typu formalności dotyczą instalacji o dużej mocy lub montowanych w obszarze wpisanym do rejestru zabytków. W większości przypadków inwestorzy prywatni chcący zbudować mikroelektrownię słoneczną na potrzeby domu jednorodzinnego są z nich zwolnieni.

fotowoltaika

 

Jak długo trwa montaż instalacji fotowoltaicznej?

Sam montaż instalacji fotowoltaicznej na domu jednorodzinnym trwa zazwyczaj 1-2 dni, zwłaszcza jeśli inwestycja realizowana jest według szczegółowego projektu. Najwięcej czasu zajmuje umieszczenie samych paneli na dachu oraz spięcie całej instalacji. Bardziej skomplikowane projekty mogą wydłużyć ten czas. Przeszkodą bywają także złe warunki pogodowe oraz miejsce montażu utrudniające pracę.

W przypadku instalacji o dużej mocy przeznaczonej dla firm, montaż instalacji zajmuje zwykle ok. 7 – 10 dni. Ewentualne opóźnienia mogą być spowodowane źle wykonanym projektem, dlatego najrozsądniej jest zdecydować się na kompleksową obsługę jednej firmy, która zajmie się nie tylko samym projektem, ale też wykonawstwem oraz niezbędnymi formalnościami. Problemem bywa czasem również zły stan pokrycia dachowego – wówczas konieczna będzie jego wcześniejsza naprawa, aby instalacja była bezpieczna. A kiedy można zacząć z niej korzystać z zamontowanej instalacji? Jeśli fotowoltaika ma być podłączona do sieci, trzeba najpierw dopełnić formalności z zakładem energetycznym. Tutaj również klient uzyska pomoc od firmy montującej instalację. Skorzystanie z kompleksowej obsługi profesjonalistów pozwala na rozpoczęcie eksploatacji natychmiast po spięciu instalacji.